Fen Bilimleri / Bileşke Kuvvet
Fen Bilimleri / Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler
Fen Bilimleri / Sabit Süratli Hareket
Fen Bilimleri / Maddenin Tanecikli Yapısı
Fen Bilimleri / Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler
Fen Bilimleri / Yoğunluk
Fen Bilimleri / Sıvıların Yoğunlukları
Fen Bilimleri / Suyun Katı ve Sıvı Hâli
Fen Bilimleri / Işığın Yansıması
Fen Bilimleri / Sesin Maddeyle Etkileşmesi
Fen Bilimleri / Ses Yalıtımı
Fen Bilimleri / Bitki ve Hayvanlarda Üreme
Fen Bilimleri / Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme Süreçleri
Fen Bilimleri / Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler
Fen Bilimleri / Madde ve Isı
Fen Bilimleri / Isı Yalıtımının Önemi
Fen Bilimleri / Isı Yalıtım Malzemeleri
Fen Bilimleri / Yakıtlar
Fen Bilimleri / Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri
Fen Bilimleri / İletken ve Yalıtkan Maddeler
Fen Bilimleri / Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
Fen Bilimleri / İletkenin Direnci
Fen Bilimleri / Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
Fen Bilimleri / Dünyamızın Katman Modeli
Fen Bilimleri / Dünyamızın Uydusu Ay
Fen Bilimleri / Ay'ın Evreleri
Fen Bilimleri / Hücre ve Yapısı
Fen Bilimleri / Hücreden Organizmaya
Fen Bilimleri / Destek ve Hareket Sistemi
Fen Bilimleri / Destek ve Hareket Sistemi Sağlığı
Fen Bilimleri / Solunum Sistemi
Fen Bilimleri / Akciğerlerin Yapısı
Fen Bilimleri / Solunum Sistemi Sağlığı
Fen Bilimleri / Dolaşım Sistemi
Fen Bilimleri / Kan Dolaşımı
Fen Bilimleri / Kanın Yapısı ve Görevleri
Fen Bilimleri / Kan Bağışının Önemi
Fen Bilimleri / Kuvvet ve Yönü
İngilizce / Making simple inquiries
İngilizce / Describing what people do regularly
İngilizce / Making simple inquiries
İngilizce / Telling the time, days and dates
İngilizce / Accepting and refusing
İngilizce / Describing what people do regularly
İngilizce / Expressing likes and dislikes
İngilizce / Making simple inquiries
İngilizce / Describing places
İngilizce / Describing what people are doing now
İngilizce / Making comparisons
İngilizce / Describing places
İngilizce / Describing the weather
İngilizce / Expressing feelings
İngilizce / Making simple inquiries
İngilizce / Describing places
İngilizce / Expressing feelings
İngilizce / Expressing likes and dislikes
İngilizce / Making comparisons
İngilizce / Stating personal opinions
İngilizce / Making simple inquiries
İngilizce / Talking about past events
İngilizce / Stating personal opinions
İngilizce / Describing what people do regularly
İngilizce / Expressing ability and inability
İngilizce / Making simple inquiries
İngilizce / Naming the days
İngilizce / Telling the time, days and dates
İngilizce / Describing what people are doing now
İngilizce / Expressing quantity
İngilizce / Making simple inquiries
İngilizce / Talking about locations of things
İngilizce / Talking about past events
İngilizce / Describing what people are doing now
İngilizce / Giving and responding to simple instructions
İngilizce / Making simple inquiries
İngilizce / Making simple suggestions
İngilizce / Telling someone what to do
İngilizce / Giving and responding to simple instructions
İngilizce / Making simple inquiries
İngilizce / Talking about past events
İngilizce / Talking about what people do regularly
Matematik / Üslü Nicelikler
Matematik / İşlem Önceliği
Matematik / Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği
Matematik / Dört İşlem Problemleri
Matematik / Çarpanlar ve Katlar
Matematik / Bölünebilme Kuralları - 1
Matematik / Bölünebilme Kuralları - 2
Matematik / Asal Sayılar
Matematik / Doğal Sayıların Asal Çarpanları
Matematik / EBOB-EKOK
Matematik / Açılar
Matematik / Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
Matematik / Doğruya Dikme Çizme
Matematik / Oran
Matematik / Oranda Birim
Matematik / Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama
Matematik / Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi
Matematik / Kesirlerle Çarpma İşlemi
Matematik / Kesirlerle Bölme İşlemi
Matematik / Kesirlerle Yapılan İşlemleri Tahmin Etme
Matematik / Kesirlerle Problemler
Matematik / Ondalık Gösterim Kavramı
Matematik / Ondalık Gösterimleri Çözümleme
Matematik / Ondalık Gösterimleri Yuvarlama
Matematik / Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi
Matematik / Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi
Matematik / Ondalık Gösterimlerle Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme
Matematik / Ondalık Gösterimlerle Yapılan İşlemleri Tahmin Etme
Matematik / Ondalık Gösterimlerle Problemler
Matematik / Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme
Matematik / Veri Analizi
Matematik / Tam Sayılar
Matematik / Mutlak Değer
Matematik / Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama
Matematik / Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Matematik / Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Özellikleri
Matematik / Sayılar ve Şekiller Arasındaki İlişki
Matematik / Cebirsel İfadeler
Matematik / Cebirsel İfadelerle İşlemler
Matematik / Paralelkenarın Alanı ve Problemler
Matematik / Üçgenin Alanı ve Problemler
Matematik / Alan Ölçme Birimleri
Matematik / Arazi Ölçme Birimleri
Matematik / Alan Problemleri
Matematik / Çember ve Daire
Matematik / Pi Sayısı ve Çemberin Uzunluğu
Matematik / Birim Küplerle Hacim Ölçme
Matematik / Hacim ve Problem Çözme
Matematik / Hacim Ölçme Birimleri
Matematik / Sıvı Ölçme Birimleri ve Problemler
Sosyal Bilgiler / Dünya Üzerinde Neredeyiz 2
Sosyal Bilgiler / Dünya Üzerinde Neredeyiz 1
Sosyal Bilgiler / Atatürk ve Sosyal Bilimler 2
Sosyal Bilgiler / Atatürk ve Sosyal Bilimler 1
Sosyal Bilgiler / Vatandaşlık Hak ve Görevleri 2
Sosyal Bilgiler / Bilimsel Araştırma Basamakları
Sosyal Bilgiler / Vatandaşlık Hak ve Görevleri 1
Sosyal Bilgiler / İklimi Etkileyen Etmenler 1
Sosyal Bilgiler / Matematik Konum 1
Sosyal Bilgiler / Matematik Konum 2
Sosyal Bilgiler / Matematik Konum 3
Sosyal Bilgiler / Haritaların Dili 1
Sosyal Bilgiler / Haritaların Dili 2
Sosyal Bilgiler / Haritaların Dili 3
Sosyal Bilgiler / Anadolu'daki İlk Uygarlıklar 3
Sosyal Bilgiler / Mezopotamya Uygarlıkları
Sosyal Bilgiler / Anadolu'daki İlk Uygarlıklar 4
Sosyal Bilgiler / Anadolu'daki İlk Uygarlıklar 2
Sosyal Bilgiler / Anadolu'daki İlk Uygarlıklar 1
Sosyal Bilgiler / İklimi Etkileyen Etmenler 2
Sosyal Bilgiler / Dünyada Görülen İklim Kuşakları
Sosyal Bilgiler / Çöl Alanları
Sosyal Bilgiler / Türkiye'de Görülen İklim Tipleri
Sosyal Bilgiler / Geçmişten Günümüze Yerleşme
Sosyal Bilgiler / İklimler ve İnsanlar 2
Sosyal Bilgiler / İklimler ve İnsanlar 1
Sosyal Bilgiler / Haritaların Dili 4
Sosyal Bilgiler / Ülkemizin Kaynakları
Sosyal Bilgiler / Ülkemizin Doğal Kaynakları 1
Sosyal Bilgiler / Ülkemizin Doğal Kaynakları 2
Sosyal Bilgiler / Ülkemizin Doğal Kaynakları 3
Sosyal Bilgiler / Ekonomi - Tarım 1
Sosyal Bilgiler / Ekonomi - Tarım 2
Sosyal Bilgiler / Ekonomi - Tarım 3
Sosyal Bilgiler / Ekonomi - Tarım 4
Sosyal Bilgiler / Türkiye'de Sanayi
Sosyal Bilgiler / Hayvancılık ve Ormanlarımız
Sosyal Bilgiler / Ekonomi - Turizm
Sosyal Bilgiler / Ekonomi
Sosyal Bilgiler / Vergim Bana Dönüyor
Sosyal Bilgiler / Nüfusun Dağılışını Etkileyen Etmenler
Sosyal Bilgiler / Seyrek Nüfuslu-Nüfuslanmamış Bölgeler
Sosyal Bilgiler / Türkiye'de Nüfusun Genel Dağılışı
Sosyal Bilgiler / Türkiye'nin Dış Ticareti 1
Sosyal Bilgiler / Türkiye'nin Dış Ticareti 2
Sosyal Bilgiler / Türkiye'nin Dış Ticareti 3
Sosyal Bilgiler / Uluslararası İlişkilerimiz
Sosyal Bilgiler / İpek Yolu
Sosyal Bilgiler / Orta Asya Türk Devletleri 1
Sosyal Bilgiler / Orta Asya Türk Devletleri 2
Sosyal Bilgiler / İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı 1
Sosyal Bilgiler / İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı 2
Sosyal Bilgiler / Türklerin İslamiyet'i Kabulü
Sosyal Bilgiler / İlk Türk - İslam Devletleri
Sosyal Bilgiler / Devletler ve Yönetim Biçimleri
Sosyal Bilgiler / İnsan Hakları
Sosyal Bilgiler / Temel Hak ve Özgürlüklerimiz
Sosyal Bilgiler / Türk Tarihinde Kadın Hakları
Sosyal Bilgiler / Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi
Sosyal Bilgiler / Sağlık için Dayanışma
Sosyal Bilgiler / İlk Türk Devletleri
Sosyal Bilgiler / İlk Türk - İslam Devletleri
Sosyal Bilgiler / Demokrasi Tarihine Yolculuk
Sosyal Bilgiler / Gelecekteki Yaşam
Sosyal Bilgiler / Atatürk ve Bilim
Sosyal Bilgiler / Doğal Kaynakları Korumalıyız
Sosyal Bilgiler / Nitelikli İnsan ve Mesleklerin Özellikleri
Sosyal Bilgiler / Doğal Afetlerde ve Çevre Sorunlarında Dayanışma ve İş Birliği
Sosyal Bilgiler / Olgu ve Görüş - 1
Sosyal Bilgiler / Olgu ve Görüş - 2
Türkçe / Kök-Ek 2
Türkçe / Kök-Ek 1
Türkçe / Zamir (Adıl)
Türkçe / Sıfat (Ön Ad)
Türkçe / Ad Tamlamaları
Türkçe / Adın Durumları
Türkçe / Anlatım Biçimleri 3
Türkçe / Düşünceyi Geliştirme Yolları
Türkçe / Anlatım Biçimleri 2
Türkçe / Anlatım Biçimleri 1
Türkçe / Şiir ve Ana Duygu
Türkçe / Öznel ve Nesnel Anlatımlı İfadeler
Türkçe / Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç İlişkisi
Türkçe / Neden-Sonuç İlişkisi
Türkçe / Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam
Türkçe / Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler
Türkçe / Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık
Türkçe / Cümle Oluşturma _ Cümle Tamamlama
Türkçe / Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler
Türkçe / Örtülü Anlam
Türkçe / Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı
Türkçe / Söz Sanatları
Türkçe / Metnin Planı
Türkçe / Düşünceyi Geliştirme Yolları